Asiakasrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Helkama Velox oy (Y-tunnus: 2277209-5) Santalantie 22 10960 Hanko Pohjoinen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Eva Vuorinen
Puhelin +358 44 788 9807
Sähköposti eva.vuorinen@helkamavelox.fi

REKISTERIN NIMI

Helkama Veloxin nettikaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut helkamavelox.fi:sta tai BAIKS.fi:sta tuotteita

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Helkama Veloxin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Helkama Veloxin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Helkama Veloxin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Helkama Velox saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Helkama Veloxin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Helkama Veloxilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Helkama Veloxille asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@helkamavelox.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tiedot käsitellyistä tilauksista Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Helkama Velox Oy:n käytössä, paitsi Helkama Veloxin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Helkama Veloxin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Helkama Veloxin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Helkama Veloxin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Helkama Veloxin salasanasuojatulla palvelimella.