Asiakasrekisteriseloste

SUOMEN POLKUPYÖRÄTUKKU OY

BAIKS Polkupyöräliikeketjun TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Päivitetty 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

BAIKS / Suomen Polkupyörätukku Oy
Y-tunnus 0980135-7

  • Osoite:
    Lautamiehentie 3
    02270 ESPOO
    Puhelin: 0207 430 821 ark. 9-16
    Sähköposti: myynti@baiks.fi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jyri Turkkila
jyri.turkkila@baiks.fi

REKISTERIN NIMI

Suomen Polkupyörätukun BAIKS ketjun asiakasrekisteri.

Jatkossa tässä selosteessa BAIKS.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterissä mainittuja asiakastietoja käytetään myös verkko-ostosten maksamiseen. Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot
Asiakkaan etu- ja sukunimi, BAIKS asiakasnumero, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

Asiointitiedot
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, tieto asiakastasosta ja ostokertymistä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

Mobiilisovellukseen liittyvät tiedot
Tieto rekisteröitymisestä BAIKS mobiilisovellukseen, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot (esim. tieto asiakkaan käynnistä ja liikkumisesta)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot BAIKSin tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa, mukaan lukien mahdolliset tulevat mobiilisovellukset, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta BAIKSin ulkopuolelle,
paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai perintään liittyvissä asioissa.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa tai  asiakaspalveluissa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

BAIKS vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. BAIKS.fi -verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.